Tohum Otizm Vakfı, özel gereksinimli çocukların okul öncesi kurumlarda akranlarıyla eğitim almaları ve kaynaştırmadan en iyi şekilde yararlanmaları amacıyla Sabancı Vakfı desteği ve Öğretmenler Akademisi Vakfı (ÖRAV) ile İstanbul İl Milli Eğitimi Müdürlüğü’nün ortaklığıyla “Eğitime İlk Adım: Okul Öncesinde Kaynaştırma” isimli yeni bir proje başlattı.

Özel gereksinimli çocuklar için etkili bir model: Kaynaştırma
Özel gereksinimli çocukların tanı alması sonrasında nitelikli eğitim almaları, gelişimsel gereksinimlerinin karşılanması ve yaşama hazırlanmaları gereklidir. Bunu en iyi şekilde sağlayacak model, erken çocukluk döneminde sunulan özel eğitim hizmetleri ve okul öncesi kurumlarda akranlarıyla birlikte olmalarını sağlayan kaynaştırma modelidir. Peki eğitimde kaynaştırma yöntemi nedir?

Kaynaştırma, özel gereksinimli çocukların genel eğitim kurumlarında normal gelişim gösteren çocuklarla birlikte eğitimlerini sürdürmesini sağlamak ve gereksinimleri olan özel eğitim hizmetlerinin sağlanması sürecidir.. özel gereksinimli çocuklar okul öncesinde kaynaştırma uygulamalarıyla akranlarıyla aynı eğitim ortamında bulunarak, genel eğitim sisteminden yararlanırlar. Bu uygulama, özel gereksinimli çocukların bilişsel, sosyal, dil ve psikomotor gelişimlerini olumlu yönde etkilerken, normal gelişen çocukların öğrenmeleri ve bireysel farklılıkları kabul etmeleri üzerinde de etkilidir. Bu nedenle, ülkemiz için okul öncesi dönemde kaynaştırma uygulamalarının niteliğinin artırılması ve yaygınlaştırılması öncelikli bir konu olarak ortaya çıkmaktadır.


Yaygınlaştırılabilir bir model
Tohum Otizm Vakfı’nın Eğitime İlk Adım: Okul Öncesinde Kaynaştırma isimli projesi, Sabancı Vakfı Hibe Programları kapsamında desteklenecektir.
Bu proje kapsamında, okul öncesi kaynaştırma ve etkili kaynaştırma uygulamaları konusunda 20 eğitici yetiştirilecektir. Yetiştirilen eğiticiler, belirlenen 20 okul öncesi kurumda çalışan 100 okul öncesi öğretmenini kaynaştırma uygulamaları konusunda bilgilendirecektir. Eğiticiler, okul öncesi kurumlarda öğretmenlerle çalışacak; ayrıca kaynaştırmanın niteliğini artırmayı hedefleyen kapsamlı bir çalışma yürütecektir. Son olarak, uygulama sonuçları değerlendirilecek ve elde edilen bulgular temel alınarak bu model yaygınlaştırılabilecektir.
Projenin en önemli sonucu, okul öncesi kurumlara devam eden ancak gelişimsel gereksinimleri beklendiği ölçüde karşılanamayan özel gereksinimli çocukların, bu kurumlardan en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak olacaktır.


Özel gereksinimli çocuklar
Okul öncesi dönem, küçük çocuklar için çok önemli olan ve bağımsızlıklarını artırarak ilkokul eğitimine hazırlandıkları bir dönemdir. Ancak bazı çocuklar gelişimlerindeki farklılıklar nedeniyle özellikle okul öncesi eğitim sürecinde ciddi sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Bu özel çocuklar okul öncesi kurumlara kabul edilseler de, öğretmen ve diğer okul personelinin bilgi, beceri ve deneyim yetersizlikleri nedeniyle gereksinimlerini karşılayamamaktadır. Oysa bu çocuklar için en iyi eğitim modeli, akranlarıyla aynı ortamlarda bulundukları ve ihtiyaçları doğrultusunda onlara destek sunan kaynaştırma modelidir. Okul öncesi eğitim, özel gereksinimli çocukları daha sonraki eğitim ortamlarına hazırlayan, akranlarını gözlemleyerek ve onlarla etkileşime girerek öğrenmelerini sağlayan eğitim sürecidir. Okul öncesi eğitimin özel gereksinimli olan ve olmayan tüm çocuklar için niteliğinin artırılması, bunun için okul öncesi öğretmenlerin kaynaştırma konusunda eğitim almaları ve uygulamalar sırasında onları destekleyecek eğiticilerin yetiştirilmesi çok önemlidir.

1 Yorumlar

  1. Hasan Büyük6 Ekim 2019 21:57

    Otizm ile ilgili farkındalık oluşturmak için faydalı bir yazı olmuş. Bu şekilde sosyal sorumluluk içeren konulara değinmeniz çok hoş. Bu şekilde yazılarınızı merakla bekliyoruz.

    YanıtlaSil

View My Stats