KIZ KARDEŞİM PROJESİ BAŞLIYORTOBB İl Kadın KTO ve TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu’nun ev sahipliğinde, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi ile Coco Cola-Türkiye işbirliğince yürütülen “KIZ KARDEŞİM” projesi bir Sosyal Sorumluluk projesi olup Türkiye’nin değişik bölgelerinde yaşayan Kadınlara yönelik olarak tamamı ile ÜCRETSİZ gerçekleştirilmektedir.Girişimci Kurulları , Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altında , kadın girişimciliğin ülke sathında geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik politika ve stratejiler oluşturulmasına ilişkin olarak, 2007 yılından itibaren illerimizde kurulmaya başlanmış olup , günümüzde 81 ilimizde TOBB İİ Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitelerine önerilerde bulunma faaliyetlerini sürdürmektedir . 2007 yılında Kayseri de Ticaret Odasında bir Kadın Masası kurulmuş daha sonra 2008 yılında Şafak Çivici Başkanlığında Kayseri İl Kadın Girişimciler Kurulu oluşturulmuştur.
TO28-29 Ekim 2015 tarihlerinde Kayseri Ticaret Odası MKM Salonunda gerçekleştirilecek mülakatlarda, 100 Kadının eğitim alması hedeflenmektedir. Proje kapsamında ki eğitimler hali hazırda herhangi bir kurumda çalışmayan ancak çalışmak isteyip de kendinde bu cesareti bulamayan kadınlar ile girişimci bir ruha sahip olup da üretmiş olduğu iş fikirlerini nasıl hayata geçireceğini ve bu iş fikri için nereden başlayacağını bilemeyen kadınlara yönelik olarak düzenlenmektedir.BB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komiteleri de özetle ;
İldeki kadın girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politikalar belirleme, girişimcilik kültürünün İldeki kadınlar arasında gelişmesine öncülük etme, girişimci ruhlu kişilere, bu özelliklerini daha etkili kullanabilmelerini sağlayacak, iş kurmayı düşünenlere kuruluş ve devamındaki işi sürdürme süreçlerinde ihtiyaçları olacak temel bilgileri verme ve yol gösterme amacıyla girişimcilik eğitimleri, seminer ve panel düzenleme, İldeki lise ve üniversitelerde girişimcilik dersleri, seminerleri, panelleri düzenleme, İldeki kadın girişimcilerin deneyimli girişimciler yanında staj / deneyim yapmalarını sağlama, Koçluk sistemi geliştirerek ildeki yeni iş kuran girişimcilere deneyimli girişimciler tarafından belli sürelerde destek sağlama,İl ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacak sektörlerde girişimde bulunulmasına yardımcı olacak tedbirleri belirleme ve bu sektörlere kadın girişimcileri yönlendirme ve teşvik etme, konuların özelliklerine göre çalışma grupları kurma, yurt içinde ve yurt dışında kadın girişimciliğe ilişkin gelişmeler ile idari ve yasal düzenlemeleri izleyerek toplayacağı bilgileri ilgililere ulaştırma, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi tarafından alınmış olan ilgili kararların İl sathında uygulanmasını sağlama konularında İl Oda/Borsaları tarafından görüş oluşturulmasına katkı sağlamakta ve bu kapsamda koordinatör Oda/Borsa tarafından verilecek görevleri yerine getirmektedir.
Söz konusu eğitimler katılımcılara vizyoner bir kimlik sağlarken proje mezunlarını ekonomik hayata katma değer yaratmak adına cesaretlendirecek ve kişisel gelişime yönelik sahip oldukları bilgi düzeylerini de arttıracaktır.yseri İl Kadın Girişimciler Kurulu, kuruluşunun ilk yılında Üniversite ile protokol imzalayarak ve bünyesine ABİGEM den bir temsilci alarak bir ilke imza atmış bir kuruldur. Kurul 2008 den bu yana aktif olarak çalışmalarına devam etmektedir.
Form için tıklayın 

5 Yorumlar

View My Stats